Informatie

Coronamaatregelen

Dit jaar is geen jaar als de voorgaande jaren. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus doorkruisten niet alleen onze plannen van het seizoen ‘19-’20. Ze zorgen ook voor een onduidelijke toekomst. 

Bij het opmaken van deze programmatie was er nog geen sprake van maatregelen tegen het coronavirus. We kennen op dit moment de volledige exitstrategie nog niet. We weten dus ook niet of de Nationale Veiligheidsraad beperkende maatregelen en/of voorwaarden zal verbinden aan de heropstart van cultuurcentra. Hierdoor blijven alle voorstellingen die vermeld staan op deze website onder voorbehoud.

Indien een voorstelling of film niet kan doorgaan, willen we proberen om in overleg met de gezelschappen naar een alternatief te zoeken. In welke vorm is voor ons op dit moment nog koffiedik kijken. Wel willen we ten alle tijden hierover een open communicatie voeren.

De publieksbeperkingen die momenteel bij voorstellingen vermeld staan, blijven we dus voorlopig hanteren. Uiteraard zijn deze aantallen onder voorbehoud. Het is voor ons op dit moment ontzettend moeilijk om de publieksaantallen te bepalen. 
Van zodra de maatregelen wijzigen en wij duidelijke richtlijnen krijgen omtrent het toegestane publieksaantal in de zaal, nemen wij contact op met de school. We kunnen dan samen naar oplossingen zoeken.

 

 
Weg met de klas! is een initiatief van en