Informatie

Betaling

Tarieven

Bij elke activiteit vind je steeds de ticketprijs per leerling terug. Leerkrachten en begeleiders pikken een voorstelling of film gratis mee.

kleuter Podiumvoorstelling €3,-
  Filmvertoning €3,-
lager Podiumvoorstelling €4,-
  Filmvertoning €3,-
middelbaar Podiumvoorstelling €6,-
  Filmvertoning €5,-

De activiteiten die de bibliotheek voor klassen aanbiedt zijn gratis.

 

Facturatie

Betalingswijze

De betaling van een schoolvoorstelling verloopt via een factuur. Je kan enkel betalen per overschrijving. De factuur wordt opgemaakt op basis van de effectieve aantallen en wordt na de voorstelling naar de communicatieverantwoordelijke van de school verstuurd. De factuur dient onder de gebruikelijke voorwaarden en binnen de termijn betaald te worden.

Schoolvoorstellingen annuleren midden in het schooljaar kan enkel in geval van overmacht. 
Opgelet: een sportdag, schoolreis, zwemmen, te laat komen, vrije dagen, ... zijn geen vormen van overmacht!

Scholen die hebben ingeschreven, maar niet komen opdagen, dienen te betalen voor de gereserveerde plaatsen. Er kunnen uiteraard steeds leerlingen afwezig zijn of ziek zijn, maar we zien ons wel verplicht om afwijkingen boven de 10% van het inschrijvingsaantal in rekening te brengen.

Weg met de klas! is een initiatief van en