Informatie

Betaling

Tarieven

Bij elke activiteit vind je steeds de ticketprijs per leerling terug. Leerkrachten en begeleiders pikken een voorstelling of film gratis mee.

 • Kleuter
  • €3 Podiumvoorstelling
  • €3 Filmvertoning
 • Lager
  • €4 Podiumvoorstelling
  • €3 Filmvertoning
 • Middelbaar
  • €6 Podiumvoorstelling
  • €5 Filmvertoning

De activiteiten die de bibliotheek voor klassen aanbiedt zijn gratis.

 

Facturatie

Betalingswijze

De betaling van een schoolvoorstelling verloopt via een factuur. Je kan enkel betalen per overschrijving. De factuur wordt opgemaakt op basis van de effectieve aantallen en wordt na de voorstelling naar de communicatieverantwoordelijke van de school verstuurd. De factuur dient onder de gebruikelijke voorwaarden en binnen de termijn betaald te worden.

Annulatie

Wanneer voor een voorstelling onvoldoende leerlingen zijn ingeschreven, houden we ons het recht voor deze te annuleren in het begin van het seizoen. de school wordt hiervan tijdig verwittigd. Wijzigt het leerlingenaantal, breng ons dan ook zo snel mogelijk op de hoogte. Soms kunnen we hierdoor toch nog een andere klas van de wachtlijst halen.

Wanneer je een definitieve bevestiging van ons ontvangen ehbt, kan je niet meer annuleren en zullen wij het volledige inschrijvingsbedrag aanrekenen. Wij sluiten in september contracten af met de theatergezelschappen waardoor we niet zomaar kunnen annuleren.

Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

 • Lukt het om je reservatie te verplaatsen naar een ander speelmoment van dezelfde voorstelling, of kan je aansluiten bij een andere film of voorstelling voor jouw leeftijdscategorie, dan vervalt de annulatiekost. Verplaatsingen gebeuren steeds in overleg met de schoolprogrammator.
 • Wanneer de overheid extra muros-activiteiten verbiedt, vervallen reserveringen zonder gevolgen.

Het AGB Wetteren investeert veel in schoolvoorstellingen. Onvoorziene afwezigheden zijn daarom niet te verantwoorden. Een voorstelling annuleren kan enkel in geval van overmacht. Opgelet: een sportdag, schoolreis, zwemmen, te laat komen, vrije dagen, ... zijn geen vormen van overmacht!

Scholen die hebben ingeschreven, maar niet komen opdagen, dienen te betalen voor de gereserveerde plaatsen. Er kunnen uiteraard steeds leerlingen afwezig zijn of ziek zijn, maar we zien ons wel verplicht om afwijkingen boven de 10% van het inschrijvingsaantal in rekening te brengen.

 

Weg met de klas! is een initiatief van en